1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
П'ятниця трав. 24

PDF Друк e-mail

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Загальних Зборів

 Міжнародної громадської організації

 "Міжнародний фонд

 “Взаєморозуміння і толерантність”

протокол №  5

17 лютого  2010 року

 

Принципи діяльності

Міжнародної громадської організації

"Міжнародний фонд"Взаєморозуміння і толерантність"

по підтримці проектів

 

1.      Мета підтримки, що здійснюється МГО "МФ "Взаєморозуміння і толерантність"

Підтримка та реалізація проектів в інтересах громадян України та інших держав, які постраждали від націонал-соціалізму під час Другої Світової війни, ветеранів і жертв війни, військових конфліктів і тоталітарних режимів, сприяння соціальній підтримці і здійсненню заходів щодо покращення їх якості життя, матеріального становища, впровадження соціально-психологічних знань в життя людей для побудови здорового та безпечного їх життя, підвищення громадянської свідомості та розбудови громадського суспільства, сприяння зміцненню взаєморозуміння і співробітництва між народами, толерантності в суспільстві. 

2.      Принципи діяльності МГО "МФ "Взаєморозуміння і толерантність"

2.1. МГО "МФ "Взаєморозуміння і толерантність" здійснює підтримку проектів, які реалізуються в інтересах громадян України та інших держав, постраждалих від націонал-соціалізму під час Другої Світової війни, ветеранів і жертв війни, військових конфліктів і тоталітарних режимів, та проектів щодо збереження історичної пам’яті про жертв війн та тоталітарних режимів.

2.2. МГО "МФ "Взаєморозуміння і толерантність" може виступати ініціатором проектів, а також самостійно їх розробляти та реалізовувати.

2.3. Підтримка проектів та їх реалізація здійснюються у співпраці з місцевими осередками Фонду, відповідними партнерами як в Україні, так і за її межами.

2.4. Для забезпечення чіткої та прозорої діяльності Правління Фонду за рішенням Загальних Зборів МГО "МФ "Взаєморозуміння і толерантність" затверджує  програми підтримки за відповідними тематичними напрямками, в яких містяться структура програми підтримки, критерії відбору проектів, принцип організації проектів. Поряд з програмами у виключних випадках можуть підтримуватись і окремі проекти.

2.5. Фінансування проектів здійснюється цілеспрямовано тільки на затверджені проекти та на визначений період їх реалізації.

2.6. МГО "МФ "Взаєморозуміння і толерантність" здійснює реалізацію проектів незалежно від державних програм соціального захисту жертв війн та тоталітарних режимів та програм, які здійснюють інші організації в інтересах зазначеної категорії осіб.

2.7. Підтримка сторонніх установ та організацій принципово виключається.

2.8. Фінансування не поширюється на проекти, пов’язані з капітальним ремонтом, будівництвом та придбанням матеріальних засобів великої вартості.

2.9. Основним критерієм для затвердження проекту є його основна мета та очікуваний кінцевий результат.

2.10. МГО "МФ "Взаєморозуміння і толерантність" не підтримує комерційні проекти.

2.11 МГО "МФ "Взаєморозуміння і толерантність" надає перевагу проектам з частковим фінансуванням за рахунок власних коштів або з частковим фінансуванням третьої сторони.

3.      Основні напрями програм підтримки

МГО "МФ "Взаєморозуміння і толерантність" буде приймати на розгляд проекти безпосередньо за представленими нижче тематичними напрямами. Для цих напрямів будуть розроблятися конкретні програми підтримки, що відповідатимуть основним цілям Фонду відповідно до його Статуту.

По представленим напрямам раз на рік може вноситись окремий проект, затверджений Правлінням МГО "МФ "Взаєморозуміння і толерантність". Проект може бути розрахований на кілька років.

Бажано при складанні проектів залучати до їх реалізації молодь з метою  її виховання у дусі гуманізму, пріоритету прав людини, вшанування історичної пам’яті та відновлення історичної справедливості відносно громадян, які стали жертвами війн та тоталітарних режимів.

Основними напрямами програм підтримки є:

  1. медико-соціальна підтримка громадян, які стали жертвами війн та тоталітарних режимів (лікування, оздоровлення, психосоціальне та медичне обслуговування з залученням волонтерів, забезпечення медикаментами та медичними засобами, догляд, мобільна допомога на дому тощо);
  2. збереження пам’яті про історичне минуле жертв війн та тоталітарних режимів (збір та впорядкування спогадів жертв війн та тоталітарних режимів, відвідування місць колишнього ув’язнення та місць примусової праці, організація зустрічей молоді з жертвами тоталітарних режимів, проведення міжнародних та національних конкурсів за тематикою, яка відповідає Статутним завданням Фонду, встановлення пам’ятників, пам’ятних дошок, відкриття музеїв, виставок, стендів, проведення семінарів тощо).
  3. поглиблення взаєморозуміння між народами та забезпечення миру, подолання ксенофобії та антисемітизму (підтримка проектів по подоланню екстремізму, насилля та тероризму; виховання громадянської свідомості; спільна суспільно-корисна діяльність молодих людей різних націй, молодіжний обмін,  організація літніх міжнародних молодіжних таборів, міжнародних конференцій тощо).

4.      Премія

Фонд запровадить щорічну премію, яка може присуджуватись як організаторам проектів, що реалізуються, так і групам, організаціям, окремим особам. Рішення про присудження премій приймається на засіданні Правління Фонду.

5.      Процедура подання заявок

5.1.Зявки приймаються тільки за встановленою формою (додається).

5.2. Заявки приймаються по проектам, по яким є надійні партнери на весь термін реалізації проекту. Заявка на отримання коштів по програмі підтримки направляється безпосередньо до Правління Фонду.

5.3. МГО "МФ "Взаєморозуміння і толерантність" висловлює побажання щодо подання міжнародних проектів, спільної заявки.

5.4. Подані заявки розглядаються Правлінням Фонду, у разі необхідності залучаються експерти для одержання необхідних висновків.

5.5. Отримувачем коштів може бути фізична і юридична особа. Отримувач коштів по проекту повинен вести справи на належному рівні та бути спроможним документально підтверджувати використання наданих коштів за призначенням.

6.      Процедура затвердження

6.1. Рішення про надання коштів по проекту приймається виключно Правлінням Фонду.

6.2. Вартість проекту, поданого на розгляд Правління Фонду, повинна не перевищувати суму у розмірі 240 000 грн. на рік.

6.3. Правлінням Фонду визначається кінцевий розмір фінансування проекту відповідно до бюджету, затвердженого Загальними Зборами Фонду.

6.4. Рішення про перегляд відхилених заявок може бути прийняте Загальними Зборами Фонду за клопотанням організаторів проектів, що були відхилені.

6.5. Виділення коштів для підтримки проектів здійснюється на проекти, дія яких ще не розпочата.

6.6. Правління Фонду в окремих випадках може фінансувати проекти без надходження додаткового фінансування від учасників проекту.

6.7. Виділення коштів Фондом може бути у вигляді дольової участі у проекті, або часткового фінансування проекту, або сталою визначеною сумою.

6.8. Про виділення коштів по проекту Правління Фонду повідомляє організатора проекту у вигляді письмового повідомлення. З зарубіжними отримувачами коштів по проекту укладається договір відповідного змісту.

6.9. Повідомлення про виділення коштів по проекту містить наступні дані: повна назва отримувача коштів, розмір виділених коштів, зазначення цілей проекту, на які виділені кошти, термін реалізації проекту. У разі підтримки однієї цілі декількома структурами вказується найменування структури, яка буде надавати звіти встановленої форми про використання наданих коштів.

7.      Виплата 

7.1. Після прийняття рішення про виділення коштів по проекту фінанси можуть бути використані по узгодженому з Правлінням Фонду плану. Виділяючи кошти, Правління Фонду бере на себе відповідне платіжне зобов’язання.

7.2. Для одержання першого траншу по затвердженому проекту Правлінням Фонду встановлюються обов’язки одержувача коштів по звітності та розрахункам.

8.      Супроводження проекту

МГО "МФ "Взаєморозуміння і толерантність" може активно супроводжувати розробку та здійснення проекту. Правління Фонду не виключає зміну концепції проекту в ході його реалізації.

9.      Розрахунок, звітність та аналіз

9.1. Одержувач коштів по програмі підтримки за вимогою Правління Фонду подає фінансові та описові звіти щодо виконання проекту.

9.2. Організатор проекту може звертатись до Правління Фонду з питаннями і проблемами, що виникають у ході його реалізації, та для обміну досвідом.

9.3. При реалізації проектів передбачається їх аналіз, який, якщо це буде визначено доцільним, може доручатися залученим експертам.

10.    Керування майном та використання коштів

10.1. Виконання Статутних завдань МГО "МФ "Взаєморозуміння і толерантність" потребує збереження основного капіталу Фонду. З цією метою за рішенням Загальних Зборів Фонду від 26 листопада 2009 року до 30 % отриманих прибутків будуть відраховуватись на поповнення основного капіталу Фонду.

10.2. Майно та кошти Фонду спрямовуються на виконання завдань і досягнення мети його діяльності, а також на утримання Фонду.

10.3. З метою поширення діяльності МГО "МФ "Взаєморозуміння і толерантність", а також для організації та підтримки проектів в інтересах жертв війн та тоталітарних режимів Правління Фонду прагне одержання нових благодійних внесків і пожертвувань, що мають цільовий характер і надаються у вигляді безповоротної фінансової допомоги, чи добровільних пожертвувань; за рахунок дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів.

11.    Робота з громадськістю

МГО "МФ "Взаєморозуміння і толерантність" буде належним чином інформувати громадськість про затверджені програми підтримки та хід їх реалізації  через засоби масової інформації.