Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Громадська організація "Мiжнародний фонд "Взаєморозуміння і толерантність" - Програма медико-соціальна допомога .2013
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Wednesday Oct 24

PDF Print E-mail

Програма підтримки

"Медико-соціальна допомога жертвам нацистських переслідувань"

2013-2014рр.

 

Міжнародна громадська організація «Міжнародний Фонд «Взаєморозуміння і толерантність», м. Київ, оголошує у 2013 році конкурс проектів по програмі підтримки "Медико-соціальна допомога жертвам нацистських переслідувань".

Програма направлена на здійснення заходів щодо надання медичної, соціальної та/або психологічної допомоги жертвам нацистських переслідувань,  особливо тяжко хворим самотнім людям, організації клубів зустрічей колишніх жертв нацистських переслідувань з метою покращення якості їх життя, морально-психологічного стану, подолання соціальної ізоляції та залучення до активного життя.

Міжнародна громадська організація «Міжнародний Фонд «Взаєморозуміння і толерантність» вважає, що люди, які перенесли тяжкі випробування та страждання, мають право на покращення якості життя, соціальну, медичну, психологічну допомогу та можуть відігравати важливу роль в житті суспільства по вихованню майбутніх поколінь у дусі патріотизму, протидії неофашизму та будь-яких інших проявів тоталітаризму, спонукати молодь до активної допомоги літним людям, засвоєння їх життєвого досвіду для передачі наступним поколінням.

I. Цілі програми підтримки 

1. Надання медичної, соціальної або психологічної допомоги жертвам нацистських переслідувань.

2. Підвищення якості життя та морально-психологічного стану осіб похилого віку – жертв нацистських переслідувань, визнання суспільством їх ролі та життєвого досвіду.

3. Виховання у молодого покоління шанобливого ставлення, поваги до жертв нацистських переслідувань.

II.         Хто може подавати заявку?

До участі у конкурсі запрошуються громадські, недержавні, релігійні організації і установи, що працюють в Україні в інтересах літніх людей та зайняті соціальною та/або культурно-просвітницькою діяльністю (бажано такою, що охоплює різні покоління людей), а також такі, що співпрацюють з громадськими об’єднаннями.

III.        Цільова група

Основною цільовою групою є жертви нацистських переслідувань, які мають відповідний статус або підтверджуючі документи щодо перебування у концентраційних таборах, гетто, на примусових роботах за межами України у роки Другої світової війни, колишні радянські військовополонені, діти, народжені у неволі.

IV.        На які проекти можуть надаватися кошти? 

Кошти надаються недержавним організаціям та установам на проекти, які спрямовані на поліпшення якості життя жертв нацистських переслідувань,  покращення їх стану здоров’я, подолання почуття самотності та соціальної ізоляції самотніх людей похилого віку шляхом надання медико-соціальної та психологічної допомоги, розвитку волонтерського руху серед молоді, діалогу між різними поколіннями людей з метою підвищення соціального статусу жертв нацистських переслідувань, суспільне визнання їх досвіду та життєвих досягнень.

Основні напрями програми підтримки:

-         надання медичної допомоги, забезпечення медикаментами та медичними засобами;

-         організація заходів по догляду за тяжко хворими людьми похилого віку, інвалідами;

-         надання побутової та соціальної допомоги, підтримання гігієнічного стану;

-         надання юридичної та психологічної допомоги;

-         організація клубів-зустрічей жертв нацистських переслідувань за участю молодого покоління, де молоді та літні люди дискутують, обмінюються досвідом та ближче знайомляться один з одним.

-         підвищення громадської активності осіб похилого віку шляхом розвитку волонтерського руху.

Увага! Передбачена проектами медична, соціальна, або психологічна допомога повинна здійснюватися кваліфікованими спеціалістами у відповідній галузі.

Разом з тим бажана участь у проекті ініціативних громадян, учнів шкіл та студентів вищих учбових закладів, працівників державних та муніципальних закладів, а також зацікавлених членів неурядових організацій.

V.         Критерії щодо надання фінансової допомоги

Заявки на одержання коштів по програмі підтримки затверджуються відповідно до Принципів діяльності Міжнародної громадської організації "Міжнародний фонд "Взаєморозуміння і толерантність" по підтримці проектів.

Затвердження проектів відбувається на конкурсній основі.

Заявки на одержання коштів по програмі підтримки розглядатимуться за такими критеріями:

1)   відповідність вимогам та тематиці програми;

2) обґрунтування необхідності та актуальності запланованих заходів (робочий план повинен відповідати змісту проекту та місцевим умовам);

3)   наявність економічно доцільного та обґрунтованого бюджету проекту;

4) проект повинен бути спрямований на вищеназвану цільову групу, тобто на жертв нацистських переслідувань (якщо після затвердження проекту кількість представників цільової групи не буде відповідати зазначеній у затвердженій Заявці, фінансування проекту буде зменшено у відповідності з їх реальною кількістю за наданими документами);

5)   проект повинен заохочувати волонтерів до його реалізації, а також сприяти розвитку само- та взаємодопомоги.  Якщо проект передбачає залучення людей з особливими потребами (наприклад, таких, що є немобільними та потребують спеціального піклування) силами волонтерів,  виконавець проекту повинен мати у штаті професійного соціального працівника, який буде куратором для волонтерів, за необхідності, прийме своєчасне рішення про залучення фахівців з соціальних та/або  медичних закладів.

6)  в залежності від обсягу, тривалості та масштабу запланованих заходів обсяг фінансування за проектом не повинен перевищувати  240 000,00 грн. та термін дії має бути не більше року.

7) перевага надається проектам з  частковим фінансуванням за рахунок власних коштів учасника конкурсу або коштів третьої сторони, залученої учасником до реалізації проекту.

V I.      Процедура подачі Заявок та прийняття рішень за ними.

Для отримання фінансової підтримки необхідно заповнити бланк Заявки, Бюджету та Робочого плану за новою формою.

Увага! Статті Бюджету 2.2.,2.3.,2.4. розшифровуються у Додатках, які містяться у файлі Бюджету.

Заявка заповнюється через програму Nitro Reader в межах чітко окресленої структури та обмежень.

Заповнені Заявки встановленої форми можна подавати особисто, надсилати поштою або через кур’єрську службу за адресою:

МГО "МФ "Взаєморозуміння і толерантність"

вул. Фрунзе, 15, м. Київ, 04655 МСП.

Кінцевий термін подання Заявки та усіх необхідних документів 31 березня 2013 року (за поштовим штемпелем).

Подані документи розглядає конкурсна комісія, рішення щодо виділення коштів приймає виключно Правління Міжнародної громадської організації «Міжнародний Фонд «Взаєморозуміння і толерантність».

Про прийняті рішення по поданим Заявкам Правління письмово повідомляє учасника конкурсу проектів. У разі відхилення проекту причина не пояснюється. Надіслані документи поверненню не підлягають.

Початок реалізації проектів – червень 2013 року.

Надання консультативної допомоги здійснюється працівниками Міжнародної громадської організації «Міжнародний Фонд «Взаєморозуміння і толерантність».

Контакти:   (044) 462-50-11 , (044) 462-48-22

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

www.toleranz.org.ua